Old Devil Moon (San Francisco) go “crazy” for kveik -intervju

Publisert den

Om ikke kveiken inntar Amerika, har i alle fall flere og flere fått opp øynene for vår eminente Norske gårdsgjæren.

If the Kveik is not invading the America more and more Americans get their eyes opened about the Norwegian Farmhouse Ale yeast.

Det var en glede å lese et innlegg i «kveik» gruppen på Facebook fra Kat Borgen som gladelig delte bilder fra Old Devil Moon sin kveikfest og skrev:

It was pure pleasure to read on the «kveik» group on Facebook from Kat Borgen who share images from Old Devil Moon on their Norwegian Kveiking Raid:

Queue outside the door for Norwegian Traditional Farmhouse Ale! The Kveik party at Old Devil Moon in San Francisco was success, and it looks like the people liked what their get.

Kø ut døra for norsk tradisjonsøl! Kveikfesten til Chris Cohen på Old Devil Moon i SF var en braksuksess, og det virket som om godtfolket likte det de drakk.

Hun forteller videre at hennes personlige favoritt var Nøgne Ø’s Konnjøl (samarbeidsølet som var mellom Nøgne Ø og William Holden).

She tells that her favorite was Nøgne Ø Konnjøl (cooperative beer between Nøgne Ø and William Holden)

Bilde/image: Kat Borgen / Chris Cohen

Utrolig moro for en kveikfan å lese. (Jeg gjør eget intervju på Kat)

Incredible fun to read this for an Kveik fan! (I will post separately interview with Kat.)

Lars Marius Garshol sier «En bar i San Francisco arrangerer en form for kveik «tap takeover». Så langt jeg vet er dette første i sitt slag.

Lars Marius Garshol said «A bar in San Francisco is arranging a kind of kveik tap takeover. As far as I know they’re the first to do an event like that.»


Videre leser vi kommentarer fra Chris Cohen «Arrangementet var en stor suksess! Stedet var fullt etter omtrent 30 minutter etter åpning og etter rundt 5 timer endte vi opp med å blåse av 8 av de 20 keggene vi hadde på. To av de første som gikk var tradisjonell gårdsøl, som virkelig overrasket meg. William Holden & Nøgne Ø Konnjøl var fantastisk og var de første som gikk.

Jeg samarbeidet med en Hornindal-gjæret Double IPA med Almanac Beer Co, og vi blåste to kegs av den ene og den var nydelig. Poenget med øllisten jeg arrangerte var å la folk smake på noen tradisjonelle norske gårdsøl, men også for å vise alle at kveikstammer fungerer godt for de fleste moderne stiler av håndverksøl også. Vi hadde til og med en Voss-kveik fermentert cider, og det var fantastisk!»

Når det gjelder sideren sier Cohen «Jeg var usikker på om cider ville fungere godt gjæret med kveik, men det var veldig tørt og sitrusaktig og deilig. Sideren kan serveres men vil trolig ligge noen flere dager.»

Further we read comments from Chris Cohen: «The event was a big success! The place was full within about 30 minutes of opening and in about 5 hours we ended up blowing 8 of the 20 kegs we had on. Two of the first to go we’re the traditional farmhouse ales, which really surprised me. The William Holden & Nøgne Ø Konnjøl was great and was the first to go.

I collaborated on a Hornindal strain fermented Double IPA with Almanac Beer Co and we blew two kegs of that one, it was delicious. The point of the beer list I arranged was to allow people to taste some traditional Norwegian farmhouse ales but also to show everyone that kveik strains work great for most modern craft beer styles as well. We even had a Voss strain fermented cider on, it was fantastic!»

When it comes to cider, Cohen tell «I was unsure whether the cider would work well fermented with a kveik strain, but it was very dry and citrusy and delicious. The cider is still pouring and will probably lay a few more days.»

Haandbryggeriet forteller i tillegg at de var i NYC forrige uke og at det var veldig morsomt å se hvor opptatt både barer og bryggerier er opptatt av kveik.

Haandbryggeriet tell that they has been in NYC last week and it was fun to see how busy they was, both bar´s and brewery, about kveik.


Jeg tenkte derfor å ta en «prat» med Chris og Kat, riktignok i e-post form, for å høre litt med dem hvordan de ble introdusert for kveik, samt hvordan de oppfatter hvordan amerikanere mottar norsk tradisjonsøl og kveikøl generellt.

So I thought to have a chat with Chris and Kat, although in e-mail form, to hear from them how they were introduced to the kveik, as well as how they perceive how Americans receive Norwegian traditional beer and other kveik beer.

Intervju med Kat kommer / interview with Kat is coming. 😉

Chris Cohen har mottatt gjærkrans, ølbolle og ølhøne og er klar for festivalen. Bildet er hentet fra SF Eater :

Chris Cohen has get his yeast wreath, beer bowl and «ølhøne» and is ready for the beer week. The image is borrowed from SF Eater :

«Norwegian Super Yeast Takes Center Stage at SF Beer Week: Kveik: So hot right now»


?

Chris Cohen – Old Devil Moon SF

Chris Cohen er en tidligere advokat ble profesjonell ølgeek. Han er en ivrig homebrewer og medgrunnlegger av San Francisco Homebrewers Guild, en erfaren guide, en nasjonal BJCP øldommer, forfatteren av the Beer Scholar Study Guides for Cicerone eksamenene, de viktigste studie guider på markedet for de to første nivåer av Cicerone eksamenene, og han er en partner i Old Devil Moon, en av San Franciscos beste håndverkøl barer.

Chris Cohen is a former attorney turned professional beer geek. He’s an avid homebrewer and the co-founder of the San Francisco Homebrewers Guild, an Advanced Cicerone, a National BJCP beer judge, the author of the Beer Scholar Study Guides for the Cicerone Exams, the main study guides on the market for the first two levels of the Cicerone exams, and he is a partner in Old Devil Moon, one of San Francisco’s top craft beer bars. 

  • Når hørte du første gangen om kveik? Og hvor smakte du kveikøl det før første gang?
  • When did you first heard about kveik? And where did you taste kveik beer for the very first time?

Jeg hørte først om kveik og norsk gårdsøl for mange år siden, takket være Lars Marius Garshols blogg. Som ivrig hjemmebrygger og ølelsker som tilnærmet meg det mer akademisk (jeg er en avansert «cicerone» og en nasjonal BJCP dommer), var jeg lenge svært interessert i historiske stiler, belgiske gårdsøl, blandet gjæring, tradisjonelle ingredienser og teknikker også videre, så da jeg lærte at Norge hadde sin egen historie om gårdsbrygging som fortsatt var i live, var jeg veldig spent. Jeg var også en fan av de rare ølene jeg fikk prøve fra Norge og Skandinavia, smaker i øl jeg fant fra bryggerier som Haandbryggeriet og Nøgne Ø spesielt, var alltid morsomt, spennende og veldig unikt. De var noen av de eneste allment tilgjengelige norske ølene i USA til ganske nylig.

I first heard about kveik and Norwegian farmhouse ales many years ago thanks to Lars Marius Garshol’s blog. As an avid homebrewer and beer lover who takes an academic approach to my enjoyment of beer (I’m an Advanced Cicerone and a National BJCP judge), I’d long since been interested in historical styles, Belgian farmhouse ales, mixed fermentation, traditional ingredients and techniques, and so forth, so when I learned that Norway had it’s own history of farmhouse brewing that was still alive, I was very excited. I was also a fan of the strange beers I was able to sample from Norway and Scandinavia, the flavors in the beer I found from breweries like Haandbryggeriet and Nøgne Ø in particular were always fun, exciting, and very unique. They were some of the only widely available Norwegian beers in the US until more recently.

 

Jeg finner inspirasjon når jeg lærer om historiske ingredienser, teknikker og ølstiler, det knytter oss til fortiden. Alle våre moderne bryggemetoder, teknikker og stiler utviklet seg fra historisk liten batchbrygging. Å være i stand til å oppleve at levende historie var en mulighet jeg ikke kunne frigi, derfor besøkte jeg Norge i 2018 og gikk til Hornindal»> Norsk Kornølfestival. Det var der jeg endelig fikk smake det tradisjonelle kveikgærede ølet og møte miljøet og folkene som har stått på for kveiken og det tradisjonelle norske ølet, som William Holden og Lars Marius Garshol, for ikke å nevne dusinvis av bryggerier som delte sine hjemmebryggede øl. Det var en fantastisk opplevelse!

I find inspiration in learning about historical ingredients, techniques, and beer styles, it connects us to the past. All of our modern brewing methods, techniques, and styles evolved from historical small batch brewing. Being able to experience that living history was an opportunity I could not forgo, which is why I visited Norway in 2018 and went to Hornindal for the Norsk Kornølfestival. That’s where I finally got to taste very traditional kveik fermented ales and meet the community of people who have championed kveik and traditional Norwegian ales, like William Holden and Lars Marius Garshol, not to mention the dozens of brewers who brought their ales to share. It was a wonderful experience!

  • Hva inspirerte deg til å dra igang et kveik event i forbindelse med San Francisco Beer Week?
  • What inspired you to do a kveik-focused event during San Francisco Beer Week?
 

Mens min erfaring med å smake på øl fra norske gårdsbryggerier på Norsk Kornølfestival var fantastisk, blir det virkelige løftet om kveikgærstammer avslørt når det brukes av pro-bryggerier. De økonomiske effektene av den plutselige tilgjengeligheten av gjærstammer som kan gjæres ved 38C og fullfører høy gravitasjon på bare 3-4 dager, er svimlende for hele ølindustrien. Er du et lite moderne bryggeri som er i kapasitet? Ikke noe problem, ved hjelp av kveik stammer din kapasitet bare doblet eller tredoblet. Bryker du på et sted som er varmt eller hvor elektriske regninger er høye? Vel, hvis du bytter til kveik-stammer nå, trenger du ikke å kjøre et glykolsystem like mye som før (også en vinner for miljøet!). Produksjonseffektiviteten som blir tilgjengelig for bryggeriene gjennom lab-dyrket kveik er på et slikt nivå at de fleste bryggere jeg snakker med praktisk talt ikke tror det. Det høres ut for dem som et mirakel som ikke kan være ekte. Jeg tror at i løpet av et par års tid vil nesten alle bruke kveik-stammer fremfor de vanlige West Coast og Vermont-typene av saccharomyces-stammene som de har brukt frem til nå.

While my experience meeting with and tasting the beer from Norwegian farmhouse brewers at the Norsk Kornølfestival was amazing, the real promise of kveik yeast strains is revealed when it is used by pro craft brewers. The economic effects of the sudden availability of yeast strains that can ferment at 100F and complete high gravity beers in just 3-4 days are staggering for the entire beer industry. Are you a popular small brewery that is at capacity? No problem, using kveik strains your capacity just doubled or tripled. Are you brewing in a place that is hot or where electric bills are high? Well, if you switch to kveik strains now you’re not going to need to run a glycol system nearly as much (also, a win for the environment!). The new efficiencies available to breweries that adopt lab grown kveik strains as their primary strains for production are such that most brewers I talk to right now literally don’t believe me, it sounds to them like a miracle that can’t be real. I think that in two years time almost everyone will be using kveik strains rather than the common West Coast and Vermont type Saccharomyces strains they’re using now. 

 
 

Og så, for å svare på spørsmålet ditt, ønsket jeg å starte en aktivitet om kveikgjæret øl av to grunner:
1) å gi folk muligheten til å smake på det tradisjonelle norske kveikgjærede gårdsølet; og
2) for å gi drikkere og næringsfolk muligheten til å smake på mange moderne håndverkstilstande som er gjæret med kveikstammer, slik at de kan forstå at disse stammene ikke bare er for tradisjonelle stilarter, de fungerer bra for populære håndverksstiler. Det er så mange misforståelser om hva kveik gjær er og hva det smaker. Det er så nytt for de fleste, du hører fortsatt at de snakker om det som en belgisk stil, fenol positiv gjær, eller at det er for miksede gjæringer med Brett eller bakterier, eller at den produserer isoamylacetat (smaker som banan), etc. De fleste mennesker vet ikke engang hvordan man uttaler ordet «kveik» ennå. Dette var en første mulighet for mange mennesker i San Francisco-Bay-området, arnested for innovasjon i håndverksøl business, for å forstå at stammene faktisk kan være ganske nøytrale i smaksprofilen og jobbe for alt fra IPA til stouts.

And so, to answer your question, I wanted to do an event about kveik fermented beers for two reasons:
1) to give folks an opportunity to taste traditional Norwegian kveik fermented farmhouse ales; and,
2) to also give drinkers and industry folks the opportunity to taste many modern craft styles fermented with kveik strains so that they can understand that these strains are not just for traditional styles, they work great for popular craft styles. There are so many misconceptions about what kveik yeast is and what it tastes like. It’s so new to most people, you still hear them talk about it like it’s a Belgian style phenol positive yeast, or that it’s for mixed fermentation with Brett or bacteria, or that it produces isoamyl acetate (tastes like banana), etc. Most people don’t even know how to pronounce the word «kveik» yet. This was a first opportunity for many people in the San Francisco-Bay Area, a hotbed of innovation in the craft beer biz, to understand that in fact the strains can be fairly neutral in their flavor profile and work for everything from IPAs to stouts.

 
 

Det var stor hype rundt min San Francisco Beer Week Kveiking Raid arrangementet den 7. februar 2019, og det ble kraftfult! Vi hadde kø ut døren og blåste nesten hver keg av kveikølene den kvelden. Det var en av de sjeldne begivenhetene hvor man følte seg som en oponionsleder for bransjen – alle ønsket å være der for å se og smake på hva neste store innen håndtverksøl handler om! Vi hadde til og med en norsk DJ-venn (DJ BatKat (Kat Borgen)) som lagde en helnorsk spilleliste for arrangementet. Alle hadde det gøy. Jeg planlegger allerede et oppfølgings arrangement, «Kveiking Raid 2: The Kveikening.» Som sidenotat har jeg lagt merke til en haug med nordmenn på nettet som gjorde narr av navnet på arrangementet, forutsatt at jeg ikke forsto ordet «kveik», de kan være sikre på at jeg gjør og navngivelsen var med hensikt, ha!

There was huge hype around my San Francisco Beer Week Kveiking Raid event on Feb 7th, 2019 and it was slammed! We had a line out the door and blew nearly every keg of kveik fermented beer that evening. It was one of those rare events that felt like a harbinger of a shift in the industry – everyone wanted to be there to see and taste what the next big thing in craft beer is all about! We even had a Norwegian DJ friend (DJ BatKat (Kat Borgen)) create an all-Norwegian playlist for the event. Everyone had a blast. I’m already planning for a followup event, «Kveiking Raid 2: The Kveikening.» As a side note, I’ve noticed a bunch of Norwegians online making fun of the name of the event on the assumption that I don’t how to pronounce the word «kveik,» they can rest assured that I do and the naming was purposeful, ha! 

  • Tror du amerikanere er åpne for norsk tradisjonell gårdsgjær med kveik? Eller tror du de vil foretrekke humlefokuserte øl som IPA?

– Do you think Americans are open to flavor of traditional Norwegian farmhouse ales fermented with kveik strains? Or do they only enjoy styles beyond hop focused beers like IPA?

Dominansen av IPAer i USA (og den globale håndverket øl scenen) kommer ikke til å endres når som helst veldig raskt, men håndverkøl drikkere er veldig åpne for å prøve nye ting og oppleve nye smaker. Derfor synes ideen om at bryggerier som har «kjerneøl» er litt utdatert i dag, bryggerier pumper ut nye øl hele tiden om de er IPAer eller andre stilarter. Når det er sagt, maltøl jeg har samplet, har definitivt noen veldig intense og merkelige profiler som jeg ikke tror vil bli trendy i det amerikanske markedet, men det vil definitivt være interesse for å prøve dem, og de kan inspirere øl som blir populære. Røyken av øl laget med Stjørdalsmalt eller den intense einerkarakteren jeg opplevde i Kornølene jeg smakte i Norge, er nok for sterk til å ha stor innvirkning på det amerikanske markedet, men kanskje noen bryggerier begynner å lage øl inspirert av dem, hvem vet. Håndverksbryggerier er alltid på jakt etter inspirasjon og for det neste store – kveikstammer vil, for eksempel, virke som en trend til å starte med, men så bil de bli en del av det normale bryggeres gjærstammer som alle bruker.

The dominance of IPAs in the US (and the global craft beer scene) is not going to change anytime soon, however, craft beer drinkers are very much open to trying new things and experiencing new flavors. For that reason, the idea of breweries having «core beers» seems antiquated today, breweries are pumping out new beers all the time whether they’re IPAs or other styles. That said, the maltøl I’ve sampled definitely has some very intense and odd profiles that I do not believe will become trendy in the US market, though there will definitely be interest in trying them and they could inspire beers that do become popular. The smokiness of ales made with Stjørdalsmalt or the intense juniper character I perceived in the Kornøl ales I tasted in Norway are probably too intense to have a big impact on the US market, but perhaps some breweries will start making beers inspired by those, who knows. Craft brewers are always looking for inspiration and for the next big thing – kveik strains will, for instance, appear be a trend at first, but soon they’ll just be the normal brewer’s yeast strains everyone is using.

Takk til Chris. I vil bare nevne et par andre ting sånn på tampen:

Han skrev den viktigste studie boken på markedet for de første to nivåene av The Cicerone Certification Program og selger dem gjennom Beer Scholar website: http://www.thebeerscholar.com

Han er også partner i en av San Franciscos ypperste ølbar, Old Devil Moon, så besøk dem gjerne på deres Facebook side: https://www.facebook.com/olddevilmoonSF

Thanks to Chris. I will mention two other things at the end:

He wrote the main study guides on the market for the first two levels of the Cicerone Certification Program and sell them through Beer Scholar website: http://www.thebeerscholar.com

He is also a partner in one of SF’s top beer bars, Old Devil Moon, so visit them on their Facebook site: https://www.facebook.com/olddevilmoonSF

?

Spread the word and

KVEIK THE WORLD!

?

(images from Kat and Chris if nothing else is said.)

Images from Altbrau placed on Old Devil Moon Facebook site about the «kveiking-raid».


Ønsker du en t-skjorte som dette? ?

Wanna have a t-shirt like this??

Kjøp en t-skjorte, spre ordet om kveik, og ære og gi støtte til William Holdens familie grunnet hans død i oktober 2018. En liten mann med stort hjerte. William har betydd utrolig mye for kveik miljøet i Norge og han står bak opprettelsen av «Kornølfestivalen«.

Buy a t-shirt, spread the word about kveik, and give honor and support to William Holden´s family after his dead okt 2018. A little man with a big heart. William has meant an lot for the kveik society in Norway and stand behind the «Kornølfestivalen«.

Som Lars Marius sier på sin Facebook

William Kyrkjeøy Holden var en nøkkelperson i det norske gårdsøl miljøet. Han startet Norsk Kornøl Festival og var den viktigste arrangøren av den. Han samlet flere av kveikkulturene og var veldig aktiv i å fremme kveik og lære folk å brygge tradisjonelle øl.

William har hatt dårlig helse de siste årene, og ble innlagt på sykehus i begynnelsen av oktober. Mandag 12. november døde han.

Flere mennesker har bedt om en måte å bidra til Williams familie for å æres og minnes han.
Wilhelms datter Mina Sofie, 3 år, har en mutasjon i CASK-genet, noe som betyr at hun lider av Pontocerebellar-hypoplasi. Som et resultat av dette er hun multi-funksjonshemmet, og William og hans familie måtte gjøre dyre endringer i huset deres for å tilpasse det til sin elektriske rullestol. På grunn av dette er bidrag til familiens økonomi velkomne.

Det er satt opp en fundraiser som går direkte til sin familie:

As Lars Marius says on his Facebook:

William Kyrkjeøy Holden was a key person in the Norwegian farmhouse brewing community. He started the Norwegian Farmhouse Ale Festival and was the main organizer of it. He collected several of the kveik cultures and was very active in promoting kveik and teaching people how to brew traditional beers.

William suffered from poor health over the last few years, and was hospitalized in early October. Monday November 12th he passed away.

Several people have asked for a way to contribute to William’s family in respect for his memory.
William’s daughter Mina Sofie, 3 years, has a mutation in the CASK gene, which means she suffers from Pontocerebellar hypoplasia. As a result she is multi-handicapped, and William and his family had to make expensive alterations to their house to adapt it to her electric wheelchair. Because of this, contributions to the family’s economy are welcome.

A fundraiser has been set up that goes directly to his family:

https://gogetfunding.com/fundraiser-for-william-holdens-family/

I tillegg, Escarpment Labs har laget en kveik t-skjorte du kan kjøpe. Hele overskuddet går til Williams familie.

In addition, Escarpment Labs has made a kveik t-shirt that you can buy. The proceeds go entirely to William’s family.